SOCIAL

Müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus
  a) Müügitingimused kehtivad Sunday e-poe klientide (edaspidi Klient) ja Sunday vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  b) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Sunday  e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  c) Sunday  jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Sunday veebilehel.
 2. Hinnad
  a) Sunday Lifestyle OÜ ei ole käibemaksukohuslane.
  b) Ostudel lisandub postitamise kulu, mis on kuni 2.99€, kui ei ole märgitud teisiti (näiteks kampaaniad tasuta transpordiga).
  c) Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest).
  d) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi ja Sunday vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 3. Tellimuse vormistamine
  a) Lisage soovitud tooted ostukorvi
  b) Tellimuse vormistamisega alustamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vormista tellimus“
  c) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Kinnita tellimus“. Seepeale kuvatakse ekraanile arve mille saate tasuda mugavalt pangalingiga. Andmed siseriikliku makse sooritamiseks leiate peale tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arve lehelt.
  d) Tellimuse kinnitamisel saadetakse tellimuse kokkuvõte ka tellimuse vormistamise käigus märgitud e-posti aadressile juhuks kui soovite tellimuse eest tasuda hiljem.
  e) Tasumata tellimused annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 4. Müügilepingu jõustumine
  a) Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Sunday Lifestyle OÜ arveldusarvele.
 5. Kohaletoimetamine
  a) Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Sunday tellimuse ning postitab tellimuse pakiautomaati või muul valitud moel.
  b) Sunday veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise  hetkest.
  c) Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
  d) Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
  e) Sunday ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Sunday ei saanud mõjutada või ette näha.
 6. Tagastamisõigus
  a) Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.
  b) Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja avamata originaalpakendis.
  c) Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile lisaks kauba maksumusele ka esialgne postikulu.
  d) Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient (kuni 10€ ulatuses). Sunday e kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
  e) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@mysunday.co 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
  f) Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
 7. Vastutus
  a) Sunday vastutab Teie ees ja Teie vastutate Sunday  ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 8. Vääramatu jõud
  a) Sunday ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida SeinastSeina.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
 9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus
  a) Sunday  lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.
  b) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Sunday  poolne ligipääs.
 10. Pretensioonide esitamise kord
  a) Sunday vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
  b) Sunday  ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
  c) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Sunday kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Sunday Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
  d) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@mysunday.co pretensioon kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  e) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
  f) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Visit Us On InstagramVisit Us On Facebook